بایگانی‌های محمود فرشچیان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : محمود فرشچیان
چهارم بهمن زادروز محمود فرشچیان نوروز هنر نقاشی ایران است

رستاخیز مینیاتور

خسته شدیم از بس مدح بزرگان را پس از وفاتشان نوشتیم. حال آنکه نوشتن از آن‌ها در زمان حیاتشان لذتی دیگر دارد. لذت نوشتن از یک سرمایه بی‌آنکه دریغ فقدانش را داشته باشی. بتوانی از کسی بگویی که در همین لحظه و همین ثانیه نفس می‌کشد و از اینکه معاصرش هستی، حس غرور کنی. حس غروری که بزرگ قصه ما، خودش هیچ‌وقت نداشت.

۰۴ بهمن ۱۴۰۱