بایگانی‌های محمد فرامرز - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : محمد فرامرز

خشکسالی علل و پیامدها

خشکسالی یک پدیده طبیعی و تکرارشونده اقلیمی است. وقوع این پدیده در تمام نقاط جهان محتمل است، هرچند که ویژگی‌های آن از نقطه‌ای به نقطه دیگر کاملا متغیر و متمایز است.

۰۷ مهر ۱۴۰۰