بایگانی‌های محمد امین شفیع‌خانی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : محمد امین شفیع‌خانی
جهاد تبیین با همت حلقه‌های میانی محقق می‌شود

حلقه‌های میانی؛ رهیافتی به سوی تفاهم

رهبر انقلاب در دیدار دانشجویی رمضان 1398 «حلقه‌های میانی» را به‌عنوان یک مفهوم اجتماعی و مرتبط با مسئلۀ حکمرانی مردمی مطرح کردند. این ایده نوپا به‌دنبال استفاده از ظرفیت عموم عناصر متعهد و فعال برای حکمرانی نوین است و اگرچه بسیاری از دغدغه مندان، از مسئولان تا اندیشه ورزان، بدان توجه دارند؛ همچنان نیازمند تبیین از وجوه مختلف است. یادداشت ذیل، قصد دارد در مسیر تبیین این ابزار حکمرانی نوین و مردمی گام بردارد و به کارکرد حلقه های میانی در ایجاد مفاهمه و همدلی میان مردم و مسئولان اشاره کند.

۲۵ تیر ۱۴۰۱