بایگانی‌های محمدعلی خطیبی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : محمدعلی خطیبی
محمدعلی خطیبی کارشناس انرژی:

توسعه روابط تجاری چشم‌انداز مثبتی دربخش انرژی رقم خواهد زد

محمدعلی خطیبی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: دولت سیزدهم همواره بر توسعه  تأکید داشته و خوشبختانه این موضوع را به جد دنبال و عملیاتی کرده است. کشورهایی که سالیان سال با کشور ارتباط نداشتند و به سبب تحریک آمریکا و اسرائیل روابط خود را قطع کرده بودند، حال ارتباط با جمهوری اسلامی را بازنگری کرده و درصدد توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران برآمده‌اند.

۲۰ تیر ۱۴۰۲

محمدعلی خطیبی کارشناس انرژی:

دولت به موفقیت‌های خوبی در عرصه صادرات نفت دست یافته است

محمد علی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک و کارشناس انرژی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: مطابق آمارهای عنوا‌ن شده، صادرات نفت افزایش پیدا کرده است. به طورحتم ر‌ونق صادرات نفت موجب افزایش درآمد کشور خواهد شد. بی‌شک با افزایش درآمد کشور، آسایش و رفاه بیشتری شامل حال مردم خواهد شد و سختی‌های موجود کاهش پیدا خواهد کرد. 

۳۰ خرداد ۱۴۰۲

محمدعلی خطیبی نماینده اسبق ایران در اوپک:

حجم صادرات نفت و گاز ۶۵ درصد افزایش پیداکرده است

محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک درباره رشد ۶۵ درصدی ارزش صادرات نفت و گاز به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: ارزش صادرات به سبب افزایش قیمت نفت و گاز در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته بیشتر  شده است. افزون بر این قیمت جهانی نفت و گاز نیز بیش‌ازپیش شده و به‌موجب این افزایش، ارزش صادرات  نفت و گاز رونق پیداکرده است.

۲۱ دی ۱۴۰۱

محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک:

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در حوزه نفت تأثیرگذار خواهد بود

محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به شرح عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای پرداخت و درباره اثرگذاری آن بر قیمت نفت اظهارکرد: دو مصرف کننده بزرگ همچون چین و هند عضو سازمان همکاری شانگهای هستند. افزون براین چند تولیدکننده بزرگ انرژی نیز در این سازمان وجود دارند که می‌توانند بر گسترش همکاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و انرژی تاثیرگذار باشند.

۱۱ مهر ۱۴۰۱

محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک:

امکان افزایش صادرات نفت وجود دارد

محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک در تشریح تأثیر برجام بر قیمت نفت به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: درحال‌ حاضر جمهوری اسلامی ایران صادرکننده نفت است و چنانچه توافق در مذاکرات برجام انجام شود، می‌توانیم به‌اندازه ظرفیت خود، صادرات نفت را افزایش دهیم. 

۰۳ شهریور ۱۴۰۱