بایگانی‌های محمدصادق اماني - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : محمدصادق اماني
لایحه پر ابهام قانون تجارت زیر ذره‌بین کارشناسان

لزوم بازنگری لایحه تجارت

بررسي‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد اگر لايحه تجارت براي بازنگري به کميسيون قضائي مجلس بر نگردد با لازم الاجرا شدن آن چالش هاي اقتصادي و اجتماعي، به دنبال خواهد داشت.

۱۶ شهریور ۱۳۹۸