بایگانی‌های محمدجواد سمیعی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : محمدجواد سمیعی
در آستانه روز جهانی آب

واقعیت‌های پنهان در مورد آب‌های زیرزمینی

بر بال خیال، به دو سال و نیم قبل برگردید. تقریبا به ابتدای پاییز سال 98؛ زمانی که هنوز همه‌گیری کووید 19، برای همه ما بی‌معنا بود. اگر آن زمان، کسی به شما می‌گفت، به‌زودی قرار است چنین ویروسی، فاجعه‌ای با ابعادی وسیع را در سطح جهان رقم بزند؛ به‌طوری‌که مدارس و بسیاری از برنامه‌ها را به تعطیلی بکشاند، شمارا در دیدوبازدید اقوام درجه‌یک، محدود  و همه را به زدن ماسک مجبور کند و همه آنچه اکنون، برای ما در پایان سال 1400، کاملا معنادار و ملموس است؛ چقدر آن گفته‌ها را باور می‌کردید؟

۲۶ اسفند ۱۴۰۰