بایگانی‌های مجلس - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مجلس
بهادری‌جهرمی:

اصلاح اقتصادی برای درمان بلندمدت بیماری است

سخنگوی دولت گفت: دولت امروز فعال است تا فنر اجاره‌بها را کنترل کند، از روش‌های مختلفی هم سعی در کنترل شرایط داشت و با هماهنگی سران قوا و نمایندگان مجلس سعی در تعدیل شرایط دارد.

۲۸ خرداد ۱۴۰۱

قالیباف رئیس مجلس ماند

محمد باقر قالیباف برای سومین سال متوالی به عنوان رئیس مجلس دوره یازدهم انتخاب شد.

۰۴ خرداد ۱۴۰۱

در اجرای تصمیمات باید در کنار حسن فعلی به حسن فاعلی هم توجه داشت

ملت در انتظار احساس کارآمدی

کارآمدی یکی از  موضوعات مهم در ثبات و تداوم  هر نظام سیاسی است . بحث‌های مختلفی در بین نظریه‌پردازان و تحلیلگران در زمینه ضرورت و اهمیت کارآمدی در تداوم ثبات سیاسی  انجام‌گرفته است؛ اگرچه در مورد معنا و مفهوم آن توافقی وجود ندارد و هرکس بر اساس رویکرد نظری خاصی به آن می‌نگرد. کارآمدی در معنای لغوی  به معنای «اثربخشی، کفایت و مقبولیت» تعریف‌شده است. از دیدگاه سیمور لیست کارآمدی عبارت است از تحقق عینى یا توان سیستم در تحقق کارکردهاى اساسى یک حکومت، به‌گونه‌ای که اکثریت مردم و گروه‌های قدرتمند درون نظام آن را عینا مشاهده کنند.

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

برای پاسخگویی به مطالبات تا ابد فرصت نداریم!

همراهی دولت و مجلس در آستانه یک‌سالگی است، اینکه ثمره این همراهی برای مردم و نظام جمهوری اسلامی چه بوده است، سؤالی است که هم در درون جریان انقلابی مطرح است و هم بیرون از این دایره و از سوی منتقدان و رقبای سیاسی مکرر مطرح می‌شود.

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱