بایگانی‌های مالک اشتر - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : مالک اشتر
شاه‌بیت معارف اسلامی در خصوص سیاست و زمامداری، عهدنامه مالک اشتر است

مرهم کلام امیر برای روزهای فتنه

در بحبوحه بحران‌ها و فتنه، آنچه بیش از همه نیاز داریم، کلامی است که آراممان کند و بار دیگر راه را نشان‌مان بدهد. کلامی که صرفا راجع به آنچه اینجا و اکنون رخ می‌دهد نباشد، بلکه شمولیتی عام داشته و از جنس علم و اصول کلی باشد. کلام علمی و خردمندانه به ما توضیح می‌دهد چه اتفاقی دارد رخ می‌دهد، چرا دارد رخ می‌دهد و چه باید کرد.

۱۱ مهر ۱۴۰۱