بایگانی‌های لغو تحریم - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : لغو تحریم
آخرین رایزنی‌های ایران به‌منظور رفع تحریم‌های ظالمانه بررسی شد

مذاکره فقط برای لغو تحریم

هنوز تصویر خوش‌وبش‌های «خاویر سولانا» سیاستمدار اسپانیایی که با پیشینه و دیدگاه حزبی «سوسیال‌دموکراسی» ردای سکانداری سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا را برعهده داشت با دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی ایران از حافظه تاریخی مردم کشورمان فراموش نشده است و این‌بار «انریکه مورا» با مأموریتی جدید و‌ البته به‌نمایندگی «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ازقضا او نیز اسپانیایی است، گام در وادی آنچه مذاکرات هسته‌ای غرب با ایران نامیده می‌شود، گذاشته است

۰۹ آبان ۱۴۰۰

شورای عالی امنیت ملی:

مصوبه هسته‌ای مجلس به زیان مصالح ملی نیست

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم»، مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند.

۱۵ آذر ۱۳۹۹