بایگانی‌های قوه قضاییه ایران - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : قوه قضاییه ایران

رییس قوه قضاییه: در زندان‌ها به روی مدعیان حقوق بشر باز است

رئیس قوه قضاییه ضمن انتقاد از ادعاهای دروغین حقوق بشری برخی کشورهای غربی گفت: ما آمادگی داریم در زندان‌های خود را باز کنیم تا مدعیان حقوق بشر، هر زندانی را که می‌خواهند در ایران، ببینند؛ مشروط به اینکه بگذارند ماهم هر زندانی را که در کشور آنها می‌خواهیم ببینیم.

۲۷ بهمن ۱۳۹۹