بایگانی‌های قطع آب - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : قطع آب

قطع آب مشترکین بد مصرف

سخنگوی صنعت آب گفت: الگوی مصرف ۱۴ مترمکعب است و مشترکینی که با دو برابر الگو مصرف یعنی ۲۸ متر مکعب در ماه مصرف داشته باشند بدمصرف شناسایی و مشمول قطع آب می‌شوند.

۰۲ آبان ۱۴۰۱