بایگانی‌های قرآن سوزی و اسلام‌ستیزی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : قرآن سوزی و اسلام‌ستیزی

متن اروپایی و فرامتن صهیونیستی

درحالی‌که خشم مسلمانان دنیا از قرآن سوزی و اسلام‌ستیزی آشکار در دو کشور سوئد و دانمارک به قوت خود باقی است، بار دیگر این اقدام وقیحانه  در مقابل سفارت عراق در پایتخت دانمارک تکرار شده است! نکته قابل‌تأمل اینکه وزارت خارجه دانمارک چنین اقدامی را محکوم کرده است! به‌راستی این رویکرد پارادوکسیکال چگونه از سوی مدعیان آزادی بیان و دموکراسی قابل توجیه است؟

۰۲ مرداد ۱۴۰۲