بایگانی‌های فلسفه اسلام - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : فلسفه اسلام
تأثیرپذیری فلسفه اسلامی از مبانی اسلام غیر قابل انکار بوده و البته مخِل عقل‌بنیادی کامل آن نیست

فلسفه اسلامی و مسئله پیش‌فرض

از آغاز پیدایش فلسفه اسلامی تاکنون موانع و معاندت‌های متعددی علیه این جریان شکل گرفته است. جدالی که توسط متکلمان آغاز گشت و توسط مستشرقان، متألهان مسیحی و تفکیکیون ادامه داشت، در دوران اخیر به مخالفت بر آمده از آرای سکولار ختم شده است.

۰۴ تیر ۱۴۰۱