بایگانی‌های فریدون مشیری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : فریدون مشیری
مشیری بر خلاف اخوان، بهار را پادشاه فصل‌ها می‌دانست

از پاییز اخوان تا بهار مشیری

اگر مهدی اخوان ثالث را با شعر مشهور «پادشاه فصل‌‌ها» شاعر پاییز بخوانیم، همشهری او فریدون مشیری را نیز باید شاعر بهار دانست. شاعری که روز آبان سال 79 از میان ما رفت. فریدون مشیری در کنار نیما، اخوان، سایه، شفیعی کدکنی و فروغ، از شعر نو سرایان اصیل است.

۰۴ آبان ۱۴۰۰