بایگانی‌های فرهنگ اسلامی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : فرهنگ اسلامی
جایگاه دیپلماسی فرهنگی در توسعه امور سیاسی و بین‌الملل بررسی شد

عمق نفوذ فرهنگ ناب اسلامی

واژه دیپلماسی کارکردهای مختلف دارد. عده ای گمان می‌کنند تنها کاربرد آن در حوزه سیاسی و بین‌المللی است، اما در جهان امروز برای تعاملات با دنیای خارج در تمامی بخش‌ها نیازمند ابزاری به نام دیپلماسی هستیم که می‌تواند تهدیدها را تبدیل به فرصت نماید.

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰