بایگانی‌های فردوسی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : فردوسی
نیاز به خردگرایی ناب شاهنامه در دوران حاضر که عصر غلبه‌زیبایی‌شناختی است بیش از همیشه احساس می‌شود

شاهـنامه خردنامه خدامحور

ای دل تو جام جم بطلب ملک جم مخواه...

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

داستان قیام کاوه علیه ضحاک نکات حکیمانه و جامعه‌شناسانه فراوانی در بر دارد

شرط ظهور منجی در بینش فردوسی

داستان قیام فریدون علیه ضحاک  با کمک و سپاه‌داری شخصی به نام کاوه و سپس بر سر کار آمدن فریدون و دستگیر شدن ضحاک؛ از عجیب‌ترین و زیباترین داستان‌های شاهنامه است. داستانی که در حقیقت؛ از غرور و خودپرستی جمشید آغاز می‌شود.

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ابوالقاسم فردوسی در نظرگاه رهبر معظم انقلاب یک حکیم دینی و اسلامی است

حکیم در آینه امین

زبان فارسی و هویت ملی، یکی از خط قرمزها و مؤلفه‌های بسیار پربسامد در اندیشه و بیان رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. با توجه به اینکه زبان و هویت، دو مفهوم مرتبط به هم هستند تقویت هر یک از آن‌ها موجب تقویت دیگری نیز خواهد شد. برای صیانت از زبان، باید به تقویت هویت برخاست و برای حفظ هویت، باید از زبان پاسداری کرد.

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

مهم‌ترین عنصری که در شاهنامه به چشم می‌خورد، عنصر هویت است

فردوسی؛ سیمرغ ادب فارسی

در زمان قدیم میان مردم داستان‌هایی رواج داشت که جایی ثبت و ضبط نشده بود. قصه‌هایی که مردم نسل به نسل طی سالیان برای هم تعریف می‌کردند؛ گاهی پدر برای پسر قصه می‌گفت و گاهی نقال در میدان‌گاه و بازار و قهوه‌خانه، مردم را با آن سرگرم می‌کرد. قصه‌گویی در آن دوران هم ابزار آموزش بود و هم اسباب سرگرمی. مردم به کودکان‌شان از طریق قصه آداب و فرهنگ می‌آموختند و اوقات فراغت خود را نیز با آن پر می‌کردند.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

نگاه مقاومتی برخلاف نگرش امنیتی، دید باز می‌طلبد

ادبیات مقاومت و مقاومت ادبیات

پنجمین سری از ستون میدان فردوسی را با مقدمه ای نسبتا طولانی آغاز می کنیم؛ چراکه در هفته بسیج هستیم و به همین مناسبت به عنوان دوستدار این مکتب، شاید نیاز باشد نسبت خودمان را با پدیده ای همچون شاهنامه فردوسی، خاصه در این برهه از تاریخ روشن کنیم.

۰۴ آذر ۱۴۰۰