بایگانی‌های غذا - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : غذا
در راستای لزوم اجرای دقیق سیاست الگوی‌ کشت مطرح شد:

طرح الگوی کشت لازمه خودکفایی در محصولات راهبردی

اصلاح الگوی کشت یکی از‌ مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری‌ تولید در بخش کشاورزی‌ به شمار‌ می‌رود چراکه با تخصیص بهینه اراضی و تعیین محصولات مناسب کشت هر منطقه از مصرف بی‌رویه نهاده‌ها و مخاطرات ناشی از کمبود منابع تأمین غذا جلوگیری می‌گردد و تولید بی‌آنکه آسیبی به محیط‌زیست وارد کند، دنبال می‌گردد.

۲۰ اسفند ۱۴۰۲

راه‌های ارتقای امنیت غذایی واکاوی شد

امنیت غذایی در گرو رونق تولید

 امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت اجتماعی برای هر کشوری است؛ طبق تعریف سازمان‌های بین‌المللی امنیت غذایی اغلب برحسب در دسترس بودن غذا، دسترسی به غذا و استفاده از غذا تعریف می‌شود. در دسترس بودن غذا زمانی حاصل می‌شود که مقادیر کافی غذا به‌طور مداوم برای همه افراد در یک کشور در دسترس باشد. چنین مواد غذایی را می‌توان از طریق تولید خانگی، سایر تولیدات داخلی، واردات تجاری یا کمک‌های غذایی تأمین کرد. 

۱۶ آبان ۱۴۰۱

آمارها نشان می‌دهد، هر خانوار ایرانی سالانه ۷۱ کیلوگرم غذا دور می‌ریزد

رکورد هدررفت غذا در دست ایرانی‌ها

828 میلیون نفر گرسنه‌اند و جهان در ضرباهنگ گام‌های هولناک و ویرانگر فقر و گرسنگی فرورفته و آشوبی از حسرت یک‌تکه نان و مقداری آب در اقصا ‌نقاط این کره خاکی به‌پا شده است. درحالی‌که یک میلیارد تن پسماند غذایی در جهان تولید می‌شود، شمار گرسنگان در سه سال اخیر به دو برابر افزایش یافته است.

۲۷ مهر ۱۴۰۱