بایگانی‌های عیدی بازنشستگان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : عیدی بازنشستگان
آخرین وضعیت معوقات حقوق و عیدی بازنشستگان بررسی شد

پرداخت معوقات بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۱

در ابتدا مقرر شده بود تا مبلغ یک میلیون و  ۵۰۰ هزار تومان برای عیدی امسال در نظر گرفته شود. به سبب آنکه برخی بر این عقیده بودند که دولت باید این عدد را تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهد، درنهایت مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی کارکنان دولت در نظر گرفته شد. به عبارت دیگر‌ ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز میزان عیدی پاداش پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین را معادل ۵۰۰۰ امتیاز تعیین کرده که با احتساب ضریب ریالی آن مبلغ عیدی به طور علی الحساب یک میلیون و ۶۷۵ هزار تومان تعیین شده است.

۱۲ دی ۱۴۰۱