بایگانی‌های عمرا ساختمان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : عمرا ساختمان
بررسی دلایل کاهش عمر ساختمان‌های کشور به 20 سال؛

کیفیت مصالح ساختمانی آب می‌رود

عمر مفيد ساختمان‌ها از 200 سال به 20 سال کاهش پيداکرده و اين مسئله در دوران پيشرفت تکنولوژي در عرصه ساختماني قدري عجيب است.

۱۶ بهمن ۱۳۹۸