بایگانی‌های عمران نوری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : عمران نوری
گنجاندن بخش شنیداری، سنگ بنای پایمال شدن حق بسیاری از داوطلبان است

بی‌عدالتی در امتحان نهایی زبان انگلیسی

در سال های پیش رو که معدل نمره امتحانات نهایی دروس پایه دوازدهم، تأثیر قطعی قابل توجهی در پذیرش  کنکور دارد، نمی توان نسبت به بی عدالتی در برگزاری امتحان نهایی درس زبان انگلیسی بی تفاوت بود. گنجاندن بخش شنیداری، سنگ بنای پایمال شدن حق بسیاری از داوطلبان است.

۳۱ خرداد ۱۴۰۱