بایگانی‌های علیرضا نادعلی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : علیرضا نادعلی

محله محوری در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش اساسی دارد

برای شناسایی و حل آسیب‌های اجتماعی کار کارشناسی بسیاری انجام شده و خروجی‌های آن نیز در دسترس است. آنچه که ضرورت و اصل کار است، هم‌افزایی بین دستگاه‌های متولی و مختلفی است که اراده جدی برای تحقق کارها و وظایف خود در قبال آسیب‌های اجتماعی داشته باشند.

۱۱ خرداد ۱۴۰۰