بایگانی‌های علامه محمدتقی مصباح یزدی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : علامه محمدتقی مصباح یزدی
علامه محمدتقی مصباح یزدی از بزرگ‌ترین اندیشمندان معاصر بود که عنوان فیلسوف به خوبی در مورد او صدق می‌کند

مصباح فلسفه

غالب مردم، فلسفه را عرصه‌ای بسیار دور از زندگی می‌دانند. مقوله‌ای که به کار کسی در زندگی نمی‌آید و تنها کسانی به سراغ آن می‌روند که سرشان برای آن درد می‌کند و به آن علاقه دارد. کسی به فلسفه نیاز پیدا نمی‌کند و فلسفه تنها به عنوان یک علاقه مطرح است، علاقه‌ای که تنها در وجود افرادی معدود و خاص پدید می‌‌آید.

۲۶ مهر ۱۴۰۱