بایگانی‌های علامه طباطبایی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : علامه طباطبایی
علامه طباطبایی فلسفه به عنوان علم عصیان را با عرفان به عنوان ساحت تسلیم، درآمیخت

فیلسوف متعبد

فلسفه، علمی عصیان‌آلود است. علمی که نوک پیکان سؤال را، که جوهر دانش است به سمت وجود می‌گیرد. به عبارتی می‌توان گفت فلسفه بیش از آنکه علم سؤال پرسیدن باشد، علم زیر سؤال بردن است چراکه با اصل وجود سر و کار دارد. سؤال پرسیدن از وجود، نوعی تعرض به جهان است و قد علم کردن در برابر آن. چرا جهان تغییر می‌کند؟

۲۵ آبان ۱۴۰۱

استفاده علامه طباطبایی از فلسفه به‌عنوان ابزاری برای مواجهه با تمدن غرب، نشان از تفکر اجتماعی او دارد

بزرگ‌ترین اندیشمند زمان

علامه طباطبایی نه یک دانشمند، که یک دانشگاه بود و نه یک سالک، که خود یک‌راه بود. او سال‌ها پیش در قلب حوزه، صدای یکه‌تازی اندیشه‌های نو را شنید که سوار بر امواجی از سؤال، ذهن قلب جامعه مسلمان را در می‌نوردید.

۲۶ آبان ۱۴۰۰