بایگانی‌های عفو زندانیان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : عفو زندانیان
رئیس قوه قضائیه خبر داد؛

تاکنون ۸۲ هزار نفر مشمول عفو شده‌اند

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تاکنون ۸۲ هزار نفر مشمول عفو شده‌اند، گفت: از این تعداد، ۲۲ هزار نفر عفوشدگانِ اغتشاشات هستند که یا محکومیت پیدا کرده بودند و یا قبل از محکومیت، عفو شدند.

۲۲ اسفند ۱۴۰۱