بایگانی‌های عباس شیراوژن - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : عباس شیراوژن

کجاها باید ماسک بزنیم

این روزها که نقشه کرونایی کشور که از رنگ قرمز و نارنجی پاک شده و تعداد شهرهای زرد نیز رو به کاهش است، وضعیت رعایت پروتکل ها و از جمله ماسک زدن نیز دستخوش تغییراتی شده است.

۰۵ تیر ۱۴۰۱