بایگانی‌های طرح منع تردد شبانه - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : طرح منع تردد شبانه
اصرار بر ادامه طرحی که کاربردی در کنترل کرونا ندارد

نمره مردودی در منع تردد شبانه

انتقادات در مورد منع تردد شبانه به نقطه اوج خود رسیده و کارشناسان یک صدا می گویند، این طرح باید لغو شود اما هر بار که قرار است برای عدم اجرا، تصمیمی صریح و قاطع اتخاذ شود، دوباره محدودیت تردد به قوت خود باقی می ماند. 

۰۹ آبان ۱۴۰۰