بایگانی‌های صنعت خودرو - صفحه ۲ از ۲ - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : صنعت خودرو
«رسالت»طرح ساماندهی صنعت خودرو را واكاوي می‌کند؛

انتقال انحصار دولتی به خصوصی

شايد خصوصي‌سازي به عنوان يک راه‌حل براي بهبود صنعت خودرو‌سازي در طرح ساماندهي بازار خودرو ارائه شده، اما هيچ راهکاري براي اجراي درست آن مطرح نشده است.

۱۶ شهریور ۱۳۹۸