بایگانی‌های صندوق بازنشستگی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : صندوق بازنشستگی
نقدی بر راهکار دولت برای پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی

صندوق بازنشستگی در انتظار اصلاح مدیریت و قوانین

همواره طرح‌هایی که برای نجات صندوق‌های بازنشستگی در ایران ارائه شده به دلیل مخالفت ها در سطح جامعه و حوزه قانونگذاری مسکوت مانده و به محاق رفته است. بسیاری از این طرحها به سال های دور باز می گردد، سال هایی که صندوق ها این چنین زیان‌ده نبودند و هنوز می توانستند زیربار فشارهای اقتصادی قامت راست کنند.

۱۰ دی ۱۴۰۰