بایگانی‌های صنایع آلاینده - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : صنایع آلاینده
معاون سازمان امور مالیاتی:

۴۰۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در کشور وجود دارد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: فرار مالیاتی در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد شده که براساس برآوردهامی‌توان گفت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی وجود دارد.

۰۶ آذر ۱۳۹۹