بایگانی‌های صادرات کالاهای ایرانی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : صادرات کالاهای ایرانی
ظرفیت و راهکار صادرات کالای ایرانی بررسی شد

یک گام تا جهانی شدن کالای ایرانی

روز گذشته، روز ملی صادرات ایران بود، در مراسمی به همین نام رئیس جمهور شرکت کرده تا نشان دهد عزم دولت برای دفاع از صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی به ویژه در حوزه کالا و خدمات جدی است، به گفته رئیس جمهور، رشد ۴۰ درصدی صادرات در سال گذشته و رشد ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری نشان از عزم صادرکنندگان و فعالان اقتصادی است. 

۳۰ مهر ۱۴۰۱