بایگانی‌های شهید طهرانی مقدم - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : شهید طهرانی مقدم
شهید حسن طهرانی مقدم، قهرمانی بزرگ در تاریخ معاصر کشور ماست

ضامن امنیت ایران

سال‌ها پیش یکی از بزرگان نظام جمله‌ای گفت که انتقادات و واکنش های فراوانی برانگیخت. او گفت: دنیای فردا ،دنیای گفتمان‌هاست نه دنیای موشک‌ها». مقصود او از این جمله این بود که در دنیای فردا، باید گفتمانی قدرتمند، منطقی و اقناع‌‌کننده داشته باشی تا دست برتر از آن تو باشد.

۱۹ آبان ۱۴۰۱