بایگانی‌های شهید صیاد شیرازی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد و شهید آوینی هر دو از خاستگاهی برخاسته بودند که ظاهرا از روح انقلابی دور بود اما تبدیل به انقلابی های تراز شدند

صیاد آوینی

شهید صیاد و شهید آوینی علاوه بر آنکه هر دو شهید ماه فروردین‌اند و علاوه بر آنکه هر دو در سال‌های پس از دفاع به شهادت رسیدند؛ یک تشابه بسیار بارز دارند. این تشابه از آن جهت است که هر دوی این شهدای درخشنده و بی‌نظیر، از خاستگاهی برخاسته‌اند که نسبت کمی با روح انقلاب اسلامی داشته است.

۲۱ فروردین ۱۴۰۲

همان‌طور که شهادت صیاد دل‌ها نشانه پایان منافقین بود، ترور سردار دل‌ها نشانه پایان آمریکا خواهد بود

از صیاد دل‌ها تا سردار دل‌ها

برای مجاهد درراه خدا تنها دو عاقبت وجود دارد که هر دو نیز خیرند. یا پیروزی فتح و رسیدن به اهداف در انتظار مجاهد است و یا شهادت؛اما برای برخی حالت سومی هم پیش می‌آید و آن‌وقتی است که مجاهد به اهم اهداف خود می‌رسد و پیروز میدان به‌حساب می‌آید و پس از پیروزی، به شهادت می‌رسد.

۲۱ فروردین ۱۴۰۱