بایگانی‌های شهید سید روح‌الله عجمیان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : شهید سید روح‌الله عجمیان
شهادت سید روح‌الله عجمیان پرده از ماهیت اغتشاشگران برداشت

در آغوش خدا

از ابتدای آبان‌ماه که فرآیند حوادث و اغتشاشات به طور جهشی رو به خشونت گذاشت، صحنه‌هایی خلق شد که برای ما یادآور روضه است. روضه‌هایی که هم نشان از آن کوچه دارد و هم نشان از آن صحرا. یکی از این صحنه‌ها، در کرج رخ داد. فیلم شهادت سیدروح‌الله عجمیان را که می‌بینی، دوست داری از جنایتکاران بپرسی تو در روضه‌های امام حسین شرکت کرده‌ای یا اهل تاریخ خواندن بوده‌ای؟

۱۷ آبان ۱۴۰۱