بایگانی‌های شهید آرمان علی وردی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : شهید آرمان علی وردی
آرمان شهید همچون خود شهید آرمان علی وردی زنده است

آرمان زنده است

در جریان حوادث پنجاه روز اخیر، سه حادثه از باقی خشونت‌بارتر، غم‌انگیزتر، تلخ‌تر و فاجعه‌بارتر بود. این سه حادثه هر سه ماهیتی تروریستی و ارعابی داشت و فراموش کردن آن‌ها از آن جایی که باعث ریختن قبح جنایت می‌شود اقدامی ضدامنیت است. گذشته از اینکه روحیه احساسی و انسان‌دوستانه ایرانیان مسلمان، این را بر نمی‌تابد که چنین فجایعی رخ بدهد و همچون رخدادهایی عادی به فراموشی سپرده شود.

۱۵ آبان ۱۴۰۱