بایگانی‌های شهرام کریم نژاد - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : شهرام کریم نژاد
بازنگری راهبرد کلان نظام‌های بازنشستگی؛

ذخایرصندوق‌ها ‌ خالی‌شده است؟

تغییرات جمعیت شناختی به‌ویژه سالمندی فزایندەجمعیت و کاهش نرخ باروری ازجمله چالش‌های اصلی پیش روی نظام بازنشستگی در ایران و جهان است، بنابراین بازنگری سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آن در کانون توجه دولت‌ها قرارگرفته است و بر اساس گزارش‌های آماری سازمان ملل متحد، در حال حاضر جمعیت افراد دارای سن بالاتر از 60 سال در جهان، بیش از 900 میلیون نفر است که معادل حدود 12 درصد از کل جمعیت است. 

۱۴ مرداد ۱۳۹۹