بایگانی‌های شاهنامه - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : شاهنامه
نیاز به خردگرایی ناب شاهنامه در دوران حاضر که عصر غلبه‌زیبایی‌شناختی است بیش از همیشه احساس می‌شود

شاهـنامه خردنامه خدامحور

ای دل تو جام جم بطلب ملک جم مخواه...

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

ابوالقاسم فردوسی در نظرگاه رهبر معظم انقلاب یک حکیم دینی و اسلامی است

حکیم در آینه امین

زبان فارسی و هویت ملی، یکی از خط قرمزها و مؤلفه‌های بسیار پربسامد در اندیشه و بیان رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. با توجه به اینکه زبان و هویت، دو مفهوم مرتبط به هم هستند تقویت هر یک از آن‌ها موجب تقویت دیگری نیز خواهد شد. برای صیانت از زبان، باید به تقویت هویت برخاست و برای حفظ هویت، باید از زبان پاسداری کرد.

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱