بایگانی‌های شادی جامعه - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : شادی جامعه

نشاط جامعه ایران از نگاه آمار

نشاط و شادی از مهم‌ترین مؤلفه‌های درونی و عاطفی تعیین‌کننده کیفیت زندگی انسان معاصر است که موجب پویایی و تحرک جامعه و شکوفایی استعدادها شده و به‌عنوان پدیده‌‌ اجتماعی اثرگذار در کاهش آسیب‌ها و مسائل متعدد در سطح خرد و کلان مطرح است. به جهت اهمیت این موضوع، مرکز رصد فرهنگی کشور در پژوهشی بر اساس داده‌های بین‌المللی و پیمایش‌های ملی به واکاوی وضعیت شادی در ایران پرداخته است.

۰۳ آذر ۱۴۰۱

بررسی وضعیت نشاط اجتماعی در ایران با تکیه‌بر پیمایش‌های بین‌المللی

نشاط اجتماعی را جدی بگیریم

مهم‌ترین مؤلفه‌ درونی و عاطفی که در کیفیت زندگی انسان معاصر، نمودی اجتماعی دارد، پدیده نشاط است و ازجمله متغیرهایی که در تعیین سطح توسعه‌یافتگی به کار می‌رود، متغیر نشاط و رضایت‌مندی آن جامعه است

۰۵ اسفند ۱۴۰۰