بایگانی‌های سیستم های تهویه - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سیستم های تهویه

استفاده از لوله های مسی در سیستم های تهویه مطبوع

لوله مسی از انواع لوله هایی هستند که به طور مداوم در دستگاه های برودتی و تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرند و برای اتصال داخلی به قسمت های اصلی یونیت استفاده می شوند. لوله های مسی به مایعات اجازه جریان مستقیم و تبخیر از یک قسمت واحد به قسمت دیگر را می دهند.

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱