بایگانی‌های سید حیدر محمدی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سید حیدر محمدی
رئیس سازمان غذا و دارو:

تأمین کمبود دارو از مسیر واردات در کنار تولید داخل

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: واردات دارو در کنار تولید داخل به منظور تأمین نیاز بازار انجام می‌شود و به‌ محض اینکه تولید داخل کفاف نیاز را بدهد، واردات متوقف می‌شود.

۲۱ آبان ۱۴۰۱