بایگانی‌های سیده سمیه سیدی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سیده سمیه سیدی
سیری در مفهوم عفاف

عفاف؛ سرزمین پادشاهی خرد

عفت از بالاترین فضائل اخلاقی است. نه سن می‌شناسد و نه جنسیت و نه حتی دین و مذهب. برخی آن را به معنای پاکدامنی و خویشتن‌داری دانسته‌اند که این معنا بیشتر ناظر به عفاف جنسی است. برخی دیگر حتی خویشتن‌داری در خوردن را نیز زیرمجموعه عفت دانسته و گفته‌اند عفت در اصطلاح اخلاق، به معنای این است که در خوردن و آمیزش جنسی، قوه شهوت مطیع عقل باشد و از چیزی که عقل و شرع نهی کرده، اجتناب کند.

۳۰ شهریور ۱۴۰۰

راهکارهای عملی مقابله با معضل بدحجابی با تأکید بر آموزه‌های اسلام

غیرت؛ روی دیگر سکه محبت

«غیرت» در لغت، به معنای نفرت انسان از مشارکت دیگران در امور موردعلاقه بوده و در فرهنگ اسلامی، به‌عنوان یک فضیلت مهم اخلاقی بیان‌شده است. این فضیلت اخلاقی، انسان را به دفاع شدید از آبرو و ناموس، دین و آیین، مال و سرزمین وامی‌دارد.

۲۲ شهریور ۱۴۰۰

راهکارهای عملی مقابله با معضل بدحجابی با تأکید بر آموزه‌های اسلام

زیوری به نام حیا

حیا در لغت به معنای شرم و در اصطلاح، نوعی حالت روانی یا انفعال و انقباض نفسانی است که موجب متانت و وقار در رفتار، حرکات و سکنات انسان شده و همچنین موجب خودداری از انجام امور ناپسند در انسان می‌گردد و منشأ آن ترس از سرزنش دیگران است. 

۱۰ شهریور ۱۴۰۰

راهکارهای عملی مقابله با معضل بدحجابی با تأکید بر آموزه‌های اسلام

سپر هویت

انسان همواره برای رسیدن به کامیابی و موفقیت به دنبال الگویی مناسب است. هراندازه الگوی فرد کامل‌تر و بهتر باشد، رسیدن به هدف را دست‌یافتنی‌تر خواهد کرد. نوجوانان و جوانان به دلیل آمادگی درونی از الگوپذیری بیشتری برخوردارند.

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

راهکارهای عملی مقابله با معضل بدحجابی با تأکید بر آموزه‌های اسلام

بیرق دین و حیا

پوشش اسلامی، ترویج‌کننده اخلاق و پاکی و فضیلت در سطح جامعه بوده و از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی بسیاری پیشگیری می‌کند.

۰۵ مرداد ۱۴۰۰