بایگانی‌های سیداحمد رسولی نژاد - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سیداحمد رسولی نژاد
سیداحمد رسولی نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:

کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی گام نخست موفقیت در فرآیند وارد‌ات خودرو است

ساماندهی بازار خودرو ازجمله موضوعاتی است که‌ مجلس یازدهم به ویژه کمیسیون صنایع و معادن از ابتدای آغاز به کار‌خود دنبال کرده و به سبب پیگیری‌ و بررسی‌های فراوان دو مؤلفه مهم و قابل تأمل ازجمله واردات خودرو و واردات خودرو با کارکرد کمتر از ۵ سال را علی‌رغم مخالفت‌های فراوان و فراز و فرودهای بسیار به تصویب رسانده است.

۲۹ تیر ۱۴۰۲