بایگانی‌های سنگ الماس اسیاب - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سنگ الماس اسیاب

خصوصیات سنگ الماس اسیاب و کاربردهای آن

سنگ الماس اسیاب یکی از گرانبهاترین سنگ های موجود در طبیعت است که با نام علمی لونسدالیت مورد بررسی قرار میگیرد، تحقیقات زیادی درباره چگونگی تولید این سنگ و کاربرد آن شده که از مهم ترین کاربرد آن می توان به تولید زیورآلات اشاره کرد.

۰۲ فروردین ۱۴۰۲