بایگانی‌های سلام فرمانده - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سلام فرمانده
اجتماعات سلام فرمانده ثابت می‌کند ارزش‌های دینی و انقلابی همچنان از نسلی به نسل دیگر در حال انتقال است

نسل منتظر

اعتقاد زنده، هر روز شکل تازه‌ای به خود می‌پذیرد و با وجود وحدت و قدمت ماهیت و ذات خود، جلوه‌های اجتماعی و بیرونی خود را مدام به روز رسانی می‌کند. اسلام همواره اجتماعی، پویا و سرزنده بوده است و هیچ گاه تنها به شکل مناسکی که عده‌ای عوام الناس به طور خرافه‌آلود به آن باور دارند جلوه نکرده است.

۰۶ خرداد ۱۴۰۱

بازآماد انقلابی!

این روزها در ایران چه خبر است؟ یک سرود انقلابی به صورت یک گفتمان حماسی در سراسر کشور در حال فراگیری است! جذابیت‌های معنوی آن به قدری است که از مرزهای کشور فرا رفته و صدای آن از کشمیر تا سوریه و از آنجا در برخی کشورهای آفریقایی و حتی اروپا شنیده می شود!

۰۳ خرداد ۱۴۰۱

فراگیری اثر «سلام فرمانده» را می‌توان بازگشت به قالب هنری محبوب سرود دانست

سلام سرود !

این چند روز بچه‌های حزب‌اللهی اهل فرهنگ مقایسه غلطی بین دو اثر فرهنگی انجام می‌دهند. موفقیت سرود «سلام فرمانده» باعث شده بسیاری در مورد چرایی همه‌گیری این اثر فکر کنند و تحلیل ارائه دهند.  در قدم اول باید مشخص کنیم وقتی از موفقیت سخن می‌گوییم؛ منظورمان از این واژه چیست. آیا اینکه یک اثر درزمانی کوتاه بازه وسیعی از مخاطبان را به خود جذب کند، مقصود ما است یا اینکه مثلا اثری برای طولانی‌مدت در ذهن مردم بماند و یا اینکه اثر، سنین و اقشار مختلف را درگیر خود کند.

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱