بایگانی‌های سفر در تابستان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سفر در تابستان

آخر تابستان به کجا سفر کنید؟

معمولا وقتی اواخر تابستان از گرمی بیش از حد هوا کاسته شده و همچنین مهر و فصل مدرسه رفتن بچه‌ها آغاز می‌شود، تمایل به مسافرت در افراد افزایش می‌یابد. مسافرت آخر تابستان می‌تواند یک تجدید قوا برای ورود به فصل پاییز باشد.

۲۸ شهریور ۱۴۰۱