بایگانی‌های سفارت انگلیس - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سفارت انگلیس

عنصر نامطلوب

سفير انگليس در تهران يک عنصر امنيتي است و در سوابق خود حتي يک روز هم در نقش يک ديپلمات بازي نکرده است.

۲۲ دی ۱۳۹۸