بایگانی‌های سعید نادری اصل - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سعید نادری اصل
جلب اعتماد و سرمایه اجتماعی، بزرگترین کارویژه دولت است که کلید آن یکی بودن حرف و عمل خواهد بود

مهمترین مأموریت دولت

قریب یک‌سال از روی کارآمدن دولت سیزدهم می‌گذرد. به زعم برخی، دولت اکنون در ماه‌عسل خود قرار دارد. شاید چنین برداشتی آسودگی و انفعالی را برای برخی دولتمردان به همراه آوَرَد، اما دولت انقلابی از لحظه آغاز باید پیشرو باشد. در نخستین دیدار رهبر انقلاب با اعضای هیئت دولت سیزدهم، توصیه‌هایی از جانب ایشان بیان شد.

۰۵ تیر ۱۴۰۱

رسانه، معیار تعیین خوب و بد در جهان کنونی است

عینکی به نام رسانه

آدمی همیشه با یک سوال مواجه است. «چه چیزی خوب و چه چیزی بد است؟»، در واقع ما از پاسخ به این سوال به دنبال آن هستیم که «چه کنیم؟». انسان در زندگی اجتماعی‌اش مادام در حال انتخاب است. انتخاب‌هایی که همگی مبتنی بر «ارزش»‌ است. انسان فارغ از هر دیدگاهی که داشته باشد پس از آنکه ارزشی را برای خود متصور شود، کنشی را برای تحقق آن انجام خواهد داد.

۲۹ خرداد ۱۴۰۱

مروری بر وضعیت اعتماد ملی و راهکارهای ترمیم اعتماد از دست‌رفته نهاد دولت در ایران

اعتماد نقطه آغاز تحولات

اعتماد یک حالت روانی و درونی است. اعتماد تابع انتظاراتی است که از مخاطب می‌رود، بسته به نقش تعریف شده مخاطب نزد هرکس، انتظارات از او تعریف می‌شود. اعتماد در واقع میزان خوش‌بینی در خصوص تحقق انتظارات توسط مخاطب در آینده است. زمانی که از اعتماد ملی سخن گفته می‌شود، فرد به اجتماع(جامعه تعیین کننده انتظار است) و مخاطب به دولت تبدیل می‌شود(البته باید توجه شود که اعتماد اجتماعی جدای از اعتماد ملی است). 

۲۳ خرداد ۱۴۰۱