بایگانی‌های سد کرج - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سد کرج
پروژه‌ای که تبعات جبران‌ناپذیری را متوجه اکوسیستم منطقه می‌کند

چراغ حیات رودخانه کرج رو به خاموشی

انتقال آب رودخانه کرج از طریق تونل 30 کیلومتری به تصفیه‌خانه ششم پایتخت که این روزها مراحل نهایی خود را طی می‌کند حرف‌وحدیث‌های فراوانی به همراه داشته است. به گفته بسیاری از کارشناسان و کنشگران محیط‌زیست انتقال آب به این شکل، پیامدهای عمیق زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای استان البرز در پی دارد و نفس‌های رودخانه کرج را به شماره می اندازد.

۱۷ آبان ۱۳۹۹

رودخانه کرج پس از انتقال، هویت و ماهیت خود را از دست می‌دهد؛

شمارش معکوس برای آغاز مخاطرات زیست‌محیطی

«مسعود امیرزاده» عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران و فعال محیط‌زیست در گفت‌وگو با «رسالت» به بیان چند شاخصه در مورد پروژه‌هایی می‌پردازد که وزارت نیرو به‌عنوان متولی امر در رأس آن‌ها قرار دارد: « نخستین موضوعی که در رابطه با این پروژه‌ها مطرح است، ابهام است.

۱۷ آبان ۱۳۹۹