بایگانی‌های سخنگو ثبت احوال - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سخنگو ثبت احوال
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور خبر داد

صدور بیش از ۲ میلیون کارت ملی هوشمند تولید داخل

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر تسریع در روند تحویل کارت های ملی هوشمند با تولید کارت های داخلی از تحویل بیش از ۲ میلیون کارت ملی هوشمند تولید داخل خبر داد.

۰۷ آبان ۱۳۹۹