بایگانی‌های سخنگوی وزارت بهداشت - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سخنگوی وزارت بهداشت

پاسخ وزارت بهداشت به درخواست تعطیلی ۲ هفته‌ای سراسری

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه افزایش بروز موارد بستری و فوت ناشی از کرونا منجر به خستگی کادر بهداشت و درمان شده است، گفت: موضوع تعطیلی دو هفته ای از سوی بسیاری از روسای دانشگاه های علوم پزشکی مطرح شده و ستاد ملی در این زمینه باید تصمیم گیری کند.

۱۹ آبان ۱۳۹۹