بایگانی‌های سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا

اقدام به سفربیش از ۱۵۰۰۰کرونامثبت

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به افزایش بار بیماری کرونا در سطح کشور، گفت: پیش بینی می کنم یک هفته تا ۱۰ روز بعد از تعطیلات عید افزایش شدیدتر بار بیماری را خواهیم داشت و این بر لزوم افزایش مراقبت ها می افزاید.

۱۲ فروردین ۱۴۰۰